• Birleşmiş Milletler (BM) Engellileri Haklarına İlişkin çalışma grubunun kurulmasına öncülük etti. BM sistemindeki engelli hakları üstüne hazırlanan uluslararası sözleşmenin BM bünyesinde uygulanmasında aktif rol oynadı. Başta İngiltere’de 600 çok uluslu / uluslararası şirketin üyesi olduğu “İşverenlerin Engelliler Forumu” (Employers Forum on Disability) ve İngiltere’nin en köklü engelli kuruluşlarından Limbless Association’ın mütevelli heyeti başta olmak üzere diğer önemli kurumların mütevelli heyetlerinde görev aldı.
  • İngiltere Kraliyet Sanat Akademisi ve Norveç Tasarım Konseyinin (Royal College ofArts ve Norwegian Design Council) Evrensel Tasarım platformlarında, uluslararası mimarlar, sanatçılar ve tasarımcılarla çalışarak aktif rol aldı. Norveç Prensesi MetteHarit himayesinde sunduğu “Herkes İçin Yenilik” ve “Katılımcı Buluşlar” (Innovationfor All, Include) konferans serilerinde konuşmacı oldu. “Engelli Hakları” yerine “Eşit Hayat Hakkı” sunumu, “Tasarımda İnsani Düşünce” hareketinin öncülerinden oldu.
  • Çatışma bölgeleri ve savaş krizlerinde çözüm projeleri aktivisti olarak yer aldı.Afganistan’da iki aşiretin barış içinde evlerine geri dönüşü için baraj yapılması projesinde, Sahra- Çöl mültecileri için okul ve eğitim sağlanması projesinde, Mısır’daevsiz göçmen çocukların koruma altına alınması için Kahire Valiliği ile ortak özel yurt programı projesinde, Irak’ta savaş yüzünden engelli kalmış kurbanlar için kurulan rehabilitasyon merkezleri projesinde, İran’daki kimliksiz mülteci Afgan çocukların yasal kimlik edinebilmeleri ve ücretsiz sağlık hizmeti sağlanması için İran Devleti ile imzalanan anlaşmalarda görev aldı.