mazbata

       20 Ağustos 2014

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yanıtlanmasını   Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince talep ederim.

Saygılarımla

Şafak Pavey
İstanbul Milletvekili

 

Yüksek Seçim Kurulu’nun 12.Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin hazırladığı mazbata da Recep Tayyip Erdoğan  “12.Türkiye Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir” ifadesine yer verilmiştir.

1-    Mazbatada yer alan “12. Türkiye” ibaresi ne demektir? Söz konusu ibareyi kim kaleme almıştır? 10. Türkiye,11. Türkiye de var mıdır? Ne anlama gelmektedir? Söz konusu tanım hukuki bir tanım mıdır?

2-    Mazbatada Recep Tayip Erdoğan’ın seçildiği makam Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yazılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yerine Türkiye Cumhurbaşkanı yazılmasının yasal dayanağı nedir? Anayasanın 1 Maddesinde hüküm altına alındığı gibi Türkiye Devleti bir cumhuriyet değil midir?

3-    Cumhurbaşkanlığı resmi web sitesinde yazılan “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı” ibaresi, Türkiye Cumhurbaşkanlığı olarak değiştirilecek midir?

4-    Değiştirilecekse hangi yasal mevzuat gereği değiştirilecektir?